Tarihçe

İnsan, dünya üzerinde göründüğü andan itibaren, çeşitli gereksinmelerini karşılamakta yardımcı olacak olan alet ve silahlarını üretmek için sürekli bir biçimde hammaddeye gereksinme duymuştur. Bu ihtiyaçtan yola çıkan paleolitik insanlar, odun, kemik, taş ve diğer bazı hammaddeleri alet ve silah haline çevirmişlerdir.

İnsanlığın tarihi bir anlamda madenciliğin tarihiyle eşdeğer kabul edilebilir, insanoğlu önce çevresiyle ilgilenmiş değişik renk ve ağırlıktaki taşları keşfetmiştir. Bilinen tarihi kayıtlara göre Milattan 7000 yıl önce Anadolu'da madenler ergitilip işlenmiştir. M.Ö. 2000 -1200 yıllarında Hititler demiri eritip çeşitli aletler yapmışlardır. Nitekim yapılan kazılardan elde edilen bilgilere göre, Hitit Kralının Asur Kralına yazdığı mektupta kötü hava koşulları nedeniyle külçe demir siparişlerini geciktirdiklerinden söz edilmekte ve özür dilenmektedir.

Binlerce yıldır insan yaşamının içerisinde gereksinimler doğrultusunda kaçınılmaz olarak yer alan hammadde ve üretim zinciri, büyük sanayi devriminin gerçekleşmesinden bu yana dünya üzerindeki her ülke için çok önemli bir düzeye gelmiştir. Her ülke hammaddesini kullanabilecek noktaya gelmek için çaba sarf ederek sanayi alanında yüksek yatırımlar yapmaktadır.

Ülkemiz de sanayi alanında özellikle son 50 yıldır oldukça gelişme göstermeye başlamış ve kendi hammaddesini işleyebilecek düzeye gelmiştir. Bu bağlamda işlenmemiş olanı 1988 yılından itibaren sektör içerisindeki tecrübesiyle üretim süreçlerine dahil etmeyi kendine amaç edinmiş Karlı Metal ve Plastik Ürünleri, imalat sektörü içerisinde metal ve plastik hammadde çeşitliliği sayesinde aktif rol almaktadır. Dünyada gerçekleşen hızlı değişimleri ve yeni teknolojileri yakından takip eden ve araştıran Karlı Metal ve Plastik Ürünleri, Türkiye’de sanayileşmenin destekçisi olmaya devam ederek iş ortaklarının üretim süreçlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.